אתם מיליונים- המפלגה הגדולה בארץ!

אני דוקטור אריה אבני, 44 שנה רופא, יושב ראש תנועת "רפא" שסימנה "ר".   

התנועה נלחמת כדי להסיר את החסיון ולהשיב את המצב לקדמותו. ללא הונאת קורונה. ללא מסיכות, ללא סגרים, ללא כפייה כלשהי. 

למי שמתנגד לחיסון, לכל חייל או סטונדנט שחוייב להתחסן. לכל הורה שמבין שהילדים הם הבאים בתור לזריקה הקטלנית. לכל מי שדואג לזכויות הפרט שנלקחות מאיתנו. למי שטרם החליט למי לבחור או חשב לשים פתק לבן. 

אתם מיליונים! אתם המפלגה הכי גדולה בארץ. 

אז שימו "ר" בקלפי – הצביעו "רפא".