שלא תעזו להתחיל לחסן את הילדים לפני שאתם עושים בירור אמיתי מדוע אצל בני 20-29 התמותה עלתה ב-43%

חשיפה: עלייה של 43% בתמותה בקרב גילאי 20-29 בחודשים פברואר-אפריל 2021, מיד עם תחילת מבצע החיסונים ובמהלכו, לעומת הממוצע בחודשים אלו בחמש השנים האחרונות!**** הערה חשובה: החישוב בכל השנים נעשה עד ה-29 באפריל, כדי להימנע מהתייחסות לאסון מירון, שאירע בלילה שבין ה-29 ל-30 באפריל.

בזמן שבתוכנית חיסכון ניסו לחסוך מההורים את המידע שכבר קשה להסתיר כי יותר מדי רופאים יודעים שהוא נכון – שהחיסון אכן קשור לעלייה בסיכון לדלקת בקרום הלב ובשריר הלב בקרב צעירים, Ran Israeli הנפלא בדק את הנתונים היבשים של הלמ"ס שפורסמו אתמול, ומצא שבהשוואה לממוצע בחמש השנים האחרונות, דווקא בקבוצות הגיל של 20-29 חלה עלייה בתמותה בחודשים פברואר-אפריל מיד עם תחילת מבצע החיסון בקבוצה זו ובמהלכה.

בעוד ששיא המגיפה, בינואר 2021, התמותה הייתה סטנדרטית, מתברר שבפברואר-אפריל (כאמור, עד ה-29 באפריל) נרשמה בקטגוריית הגילאים הזאת עלייה ניכרת – 43% יותר מאשר ממוצע חמש השנים האחרונות באותה תקופה:

• הממוצע בחודשים פברואר עד ה-29 באפריל בחמש השנים האחרונות עמד על 100.2 נפטרים בני 20-29.
• ואילו בחודשים פברואר עד ה-29 באפריל 2021 נפטרו 143 צעירים בני 20-29.

גם אם נקבל את התירוץ של משרד הבריאות שלפיו בפברואר, העלייה בתמותה נגרמה ע"י הקורונה (הם מייחסים 11 מקרי תמותה בקבוצת גיל זו לקורונה בפברואר), השאלה שאין לה מענה היא – מדוע שתירשם עלייה גם במרץ-אפריל 2021? המגיפה הרי כבר דעכה, ובקושי נרשמו נפטרים צעירים עם בדיקת RT-PCR חיובית.

שלא תעזו להתחיל לחסן את הילדים לפני שאתם עושים בירור אמיתי של העלייה הזו ומה באמת גרם לה!

* נתוני התמותה של חודש אפריל אינם סופיים וצפויים לעלות במקצת כלפי מעלה.

מקור: ד"ר יפה שיר רז